Oorzaak en gevolg in de Carel Coenraadpolder

een wandellimerick

De trouwe lezer weet het inmiddels, voor iedere plaats waar we doorheen wandelen, langs het Nederlands Kustpad, maken wij een wandellimerick. Een zelfverzonnen nieuwe loot aan de stam van de light verse. Voor de lol dus. Het eigen genoegen.
De wandellimerick ontstaat tijdens de wandeling, in de buitenlucht, op het ritme van de tocht. Stapvoets. Improviserenderwijs, slechts gebruik makend van parate kennis dan wel fantasie en taalgevoel. Geheel en al analoog. En een aanleiding kan worden gevonden in alles wat men onderweg tegenkomt, ziet, of opvalt. En dat is bijna altijd wel iets.
Van Kostverloren vroegen wij ons af waar of die naam vandaan zou komen. Wat hij zou betekenen. Waarom Kostverloren uitgerekend Kostverloren heette. Ons wandelboekje bracht ons op een spoor. De polders die hier op de zee werden veroverd, lazen wij, bleken zó vruchtbaar dat de kosten van de drooglegging met de eerste de beste oogst al meteen waren terugverdiend. Vandaar misschien dus Kostverloren, was onze voorzichtige conclusie. De kosten gingen verloren in de enorme opbrengsten. Een andere, taalkundig meer correcte verklaring meldde zich later via internet. Gronings chroniqueur Groninganus wees ons er op dat de naam in verschillende bronnen een andere oorsprong kreeg toegedicht. Zo was er de versie waarin juist sprake was van zeer sléchte grond, die zó weinig opleverde dat de kost er verloren ging. Elders werd de naam verklaard uit het feit dat hier in 1701 een afwateringssloot is gegraven die later niet nodig bleek. Het werk was voor niets gedaan, de kosten waren voor niets gemaakt. De kost, kortom, was verloren. Voorts lazen wij bij Groninganus nog dat zijn provincie maar liefst zeven Kostverlorens kent. Zeven. Wanneer we er dan van uitgaan dat deze naam inderdaad duidt op een verlieslatende investering, geeft dat te denken over het financieel inzicht der Groningers. Maar goed, op de wandelkaart vonden wij zelf uiteindelijk nog een alternatieve, wat minder boekhoudkundige verklaring.

Kaart_FWH

Oorzaak en gevolg in de Carel Coenraadpolder

Waarom zou Kostverloren zo heten?
Heeft men daar soms niets te eten?
Eén blik op de kaart
heeft deze kwestie verklaard:
dát heeft Hongerige Wolf op z’n geweten!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s